Pravidelná údržba a čištění kanalizace jsou důležité!

Takzvanou dešťovou kanalizaci je třeba je potřeba pravidelně kontrolovat nejlépe za pomoci čištění kanalizace, aby nedošlo k jejímu zanesení a ucpání. Častěji se musí kontrolovat toto zařízení v místech s hustou a vysokou vegetací (například koncem června, kdy opadávají odkvetlé části lipových květů).
Velmi důležitá je pravidelná údržba a čistění kanalizace větracích ventilů, pokud jsou osazeny. Správná funkce dešťové kanalizace souvisí také s údržbou střechy. Je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a čištění střechy dle podmínek stanovených dodavatelem střešní konstrukce.

Pravidelná údržba a čištění kanalizace jsou důležité!

Kanalizační armatury a příslušenství je třeba kontrolovat a provádět čištění kanalizace alespoň dvakrát ročně, pokud není v kanalizačním řádu uvedeno jinak.

/ by

Post Author: